Από το 2007 η εταιρεία πιστοποιήθηκε ως προς το ΕΝ ISO 22000:2005 για την Παραγωγή, Μεταποήση & Εμπορία Ιχθυυρών προιόντων ακολουθώντας ουσιαστικά και απαρέγκλιτα τα Ευρωπαικά και Διεθνή στάνταρ υγιεινής και ποιότητας παραγωγής τροφίμων καθ'όλη την παραγωγική της διαδικασία δηλαδή απο την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική διάθεση των προιόντων της στους καταναλωτές.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικό FSSC 22000 GR-1.png

Από το 2015 η εταιρεία πιστοποιήθηκε ως προς το FSSC 22000 για την Παραγωγή και Μεταποήση Ιχθυυρών προιόντων ακολουθώντας ουσιαστικά και απαρέγκλιτα τα Ευρωπαικά και Διεθνή στάνταρ υγιεινής και ποιότητας παραγωγής τροφίμων καθ'όλη την παραγωγική της διαδικασία δηλαδή απο την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την τελική διάθεση των προιόντων της στους καταναλωτές.

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Deli-fi
Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Deli-fi

Βασικό κριτήριο επιλογής των πρώτων υλών της εταιρείας για την παραγωγή των τελικών της προιόντων, είναι οι ποιότικες προδιαγραφές που έχει θεσπίσει βάσει της υψηλής τεχνογνωσίας της, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της Ευρωπαικής και Διεθνούς νομοθεσίας.

Η μεταφορά των πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, πραγματοποιείται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες με φορτηγά ψυγεία.Κάθε παραλαβή ψαριών της εταιρείας πραγματοποιείται μετά από ενδελεχείς οπτικούς, οργανοληπτικούς,χημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια των τελικών της προιόντων ενώ παράλληλα συνοδεύονται και με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές και όχι μόνο υπηρεσίες.